A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Ventil-Trade Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató

rövidített név: Ventil-Trade Kft.
székhely: 1105 Budapest, Vaspálya u. 11.
telephely: 1105 Budapest, Vaspálya u. 11.
cégjegyzékszám:01-09-702270
bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
adószám:12763436-2-42

központi e-mail cím: webshop@ventil-trade.hu
telefonszám: +36(1)-260-1767
fax:+36(1)-260-0615

és a Ventil-Trade Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ventil-trade.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

A webáruházban történő vásárlást, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a következő jogszabályok tartalmazzák:
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011/83 EU direktíva, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és a 2001. évi CVIII. törvény

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
– A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet
– Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet

1.2. Szolgáltató elérhetőségei a következők:
Email: webshop@ventil-trade.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36(1)-260-1767
Fax: +36(1)-260-0615

Vevőszolgálat címe: 1105 Budapest, Vaspálya u. 11.

Vevőszolgálat nyitvatartási ideje:
Szolgáltató rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de telefonon csak nyitvatartási időben érhető el, valamint az elektronikus levélben (emailen) feltett kérdésekre is csak nyitvatartási időben válaszol.

Hétfő:         07:00-16:00
Kedd:         07:00-16:00
Szerda:      07:00-16:00
Csütörtök:  07:00-16:00
Péntek:      07:00-16:00
Szombat:   07:00-12:00
Vasárnap:   zárva

1.3. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton a Weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az Ügyfél személyesen, a vevőszolgálaton is megvásárolhatja a Szolgáltató termékeit, az ilyen módon megkötött szerződés azonban nem minősül távollevők közti szerződésnek, és jelen ÁSZF rendelkezései sem vonatkoznak rá. A Szolgáltató telefonon nem fogad el megrendelést. A megrendeléssel létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül. A megrendeléssel létrejövő szerződés nyelvezete magyar.

1.3. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A fogyasztó (vásárló) a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

1.4. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást emailben visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve bárminemű szerződési kötelezettség alól.

2. Megrendelés

2.1. Érvényes rendelést csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel az Ügyfél. A regisztráció során az adatlapot pontosan és hiánytalanul ki kell tölteni. A regisztrációt megelőzően, vagy követően az Ügyfél kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket, valamint itt választhat fizetési és szállítási módot. A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan kiszámítja a fizetendő szállítási díjat (lásd még 4.5.).
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adataim menüpontban van lehetősége az Ügyfélnek. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltató központi e-mail címén van lehetőség.

2.3. A rendeléssel kapcsolatos értesítések, státuszok a következők:
· megrendelését rögzítettük: Ez minden megrendelés első státusza.
· beszállítónktól megrendelve: A megrendelés ebbe a státuszba lép, ha a Szolgáltató a beszállítójától megrendelte a terméket.
· beérkezett üzletünkbe, átvehető: Ez a megrendelés státusza, ha az Ügyfél személyes átvételt jelölt meg, és a termék már beérkezett a Szolgáltató ügyfélszolgálatára.
· beérkezett, csomagolás alatt: Amennyiben az Ügyfél házhozszállítást kért, és a termék beérkezett a Szolgáltatóhoz, úgy az alábbi státuszba lép a megrendelés.

· futárnak átadva: Ha a csomagot a Szolgáltató átadta saját futárának, akkor a megrendelés ebbe a státuszba lép.
· utalásra várunk: Amennyiben az Ügyfél a megrendelésnél banki átutalást jelölt meg fizetési módként, úgy az alábbi státuszba lép megrendelése.
· utalás megérkezett: Amennyiben az Ügyfél a megrendelésnél banki átutalást jelölt meg fizetési módként, úgy az alábbi státuszba lép megrendelése, ha már beérkezett a Szolgáltató számlájára a megrendelés teljes összege.
· részlegesen teljesítve: Ha valamilyen oknál fogva az Ügyfél megrendelésének egy része lett csak teljesítve, akkor megrendelés az alábbi státuszba kerül.
· kiszállítva: Amennyiben házhozszállítást kért az Ügyfél, és az meg is történt, a
megrendelés az alábbi státuszba kerül.
· személyesen átvéve: Amennyiben személyesen átvételt kért az Ügyfél, és az meg is történt, megrendelése az alábbi státuszba kerül.

2.4. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
A webáruházban lévő termékek a „Kosárba” gombra való kattintás után a felhasználó virtuális bevásárlókosarába kerülnek. A felhasználó kosarának tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható, azaz termékeket vehet ki belőle, és rakhat bele. Kiválaszthatja azt is, hogy egyes termékből milyen mennyiséget szeretne vásárolni. Ha rossz terméket raktunk a kosárba akkor mindössze a kosarunk megfelelő sorában kijelöljük a rossz termék mellet megtalálható „eltávolít” jelölőmezőt, és a kosárból kikerül a nem kívánt termék. A kosár tartalma a menüben a „Kosár” gombra kattintva érhető el.

2.5. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az Ügyfélnek áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán megválaszolják kérdéseit. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli.

2.6. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Weboldalon feltüntetett egyéb árak (pl. szállítási költség stb.) szintén bruttó árak, vagyis tartalmazzák az ÁFA-t. A Weboldalon feltüntetett árak magyar forintban értendők. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.7. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ennek következtében a termékek, kiszállítási költségek árainak módosítása a már megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok áránál a megrendeléskori honlapon szereplő ár az irányadó. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.8. Az Ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.9. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus levélben (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató és az Ügyfél automatikusan mentesül az ajánlati kötöttség, ill. a szerződési kötelezettség alól.

3. Fizetési feltételek

3.1. Ha a megrendeléskor az Ügyfél a személyes átvétel üzletünkben opciót választotta, akkor az alábbi fizetési feltételek közül választhat.

 készpénzben az áru átadásakor
 előre utalással (Az átutaláskor az Ügyfél köteles a megrendelés sorszámát minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A megrendelt termékeket az Ügyfél az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után veheti át.)

3.2. Ha a megrendeléskor az Ügyfél a házhozszállítás opciót választotta, akkor az alábbi fizetési feltételek közül választhat.
· utánvét fizetéssel a futárnak
· előre utalással (Az átutaláskor az Ügyfél köteles a megrendelés sorszámát minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A megrendelt termékek kiszállításáról az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után gondoskodik.)

4. Áru átvétele, szállítási feltételek

4.1. Az Ügyfél kétféle módon veheti át az árut: személyesen, vagy futárpostai kézbesítés útján.
4.2. A személyes átvétel a Szolgáltató vevőszolgálatán történik. Az átvétel lehetséges időpontjáról telefonon, vagy emailben tájékoztatja a Szolgáltató az Ügyfelet.
4.3. A szállítási határidő 7 nap. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja a 7 napot, a Szolgáltató a termék megrendelésének beérkezése után telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a késedelemről, és annak várható mértékéről. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg az Ügyfélnek, a megrendelését módosíthatja vagy visszavonhatja.


4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

4.5. Házhoz szállítást a Magyar Posta Zrt. és PPS futárszolgát végzi.

A szállítmány tömege (kg) A díj / cím / alkalom Személyes átvétel üzletünkben
0 – 30 kg A SZÁLLITÓ PROGRAMJA ALAPJÁN! INGYENES
30,1 – 50 kg A SZÁLLITÓ PROGRAMJA ALAPJÁN! INGYENES
50,1 – 80 kg A SZÁLLITÓ PROGRAMJA ALAPJÁN! INGYENES
80,1 – 100 kg A SZÁLLITÓ PROGRAMJA ALAPJÁN! INGYENES
100,1 – 200 kg A SZÁLLITÓ PROGRAMJA ALAPJÁN! INGYENES

Utánvét összege + 400 ft

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállással a szerződés a megkötésére visszamenőleges hatállyal szűnik meg, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak a Feleknek. Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Korm. rendelet ill. a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet és a 2011/83 EU direktíva rendelkezik.

5.2. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatni Szolgáltató címére, melynek fejében a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

5.3. Fogyasztónak minősül az Ügyfél, ha gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból köti meg a szerződést, vagyis nem továbbértékesítési céllal, hanem saját használatra vásárolja meg a terméket.

5.4. Amennyiben az Ügyfél elállását írásban küldi meg a Szolgáltatónak, az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5.5. Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

5.6. A Szolgáltató köteles írásban – papíron vagy más, az Ügyfél számára hozzáférhető tartós adathordozón – tájékoztatni

a) a Szolgáltató cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról
f) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve az 5.2. pontban, valamint az 5.5. pontban foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor az Ügyfelet az elállás joga nem illeti meg (5.8. pont);
g) a Szolgáltató azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;
h) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követ ően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat).

Ha e kötelezettségének a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, a tájékoztatást a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles az Ügyfél részére rendelkezésre bocsátani.

5.7. Amennyiben az Ügyfél az 5.6. pontban rögzített tájékoztatást a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg, úgy a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja elállási jogát. Ha a tájékoztatás kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, a tájékoztatás átvételétől számított időponttól nyolc munkanap elteltéig az Ügyfél akkor is elállhat a szerződéstől, ha a termék kézhezvételétől számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

5.8. A Felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. Szavatosság, jótállás

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6.2. A Kormányrendeletben biztosított jótállási idő a termék átvételétől számított egy év, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt állapít meg.

7. Adatvédelem

7.1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelhet. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.

7.3. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Szolgáltató. A Szolgáltató Adatkezelésének célja reklám, vásárlásra ösztönzés. Az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (1) bekezdése. Az Ügyfél a szolgáltatás idénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja az ilyen célú adatkezelést.

7.4. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésér l, valamint ő kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

7.5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A 7.3. pontba tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

7.6. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi el az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezel köteles az érintettel a felvilágosítás ő megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

7.7. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

7.8. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint bírósághoz fordulhat.

7.10. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

7.11. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Adatvédelmi nyílvántartási szám: 03515-0001

8. Egyebek

8.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
8.3. Az Ügyfél a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban és írásban is közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az Ügyfélnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
8.4. Az Ügyfél panaszát a vevőszolgálaton személyesen (1105 Budapest, Vaspálya u. 11.), telefonon (telefonszám: +36(1)-260-1767 írásban, vagy elektronikus levél formájában terjesztheti elő.
8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.
8.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budapesti X. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.